logo conseng.cz

CONSENG s.r.o.

Společnost Conseng s.r.o. právě vznikla jako logické pokračování dosavadní živnosti pod značkou PD servis - Pavel Dvořák.

I nadále Vám budeme poskytovat komplexní služby při přípravě a realizaci stavebních zakázek, tj. především zajištění projektové dokumentace, její projednání na úřadech vč. získání územního souhlasu a stavebního rozhodnutí, výběr dodavatele stavby, technický dozor stavebníka vč. kontroly financování, služby koordinátora BOZP na staveništi a následnou správu nemovitostí vč. zajištění pronájmu.

WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI PRÁVĚ PŘIPRAVUJEME
pro bližší informace navštivte WWW.PDSERVIS.CZ nebo nás kontaktujte.

Adresa: kancelář: Ostrovského 3, 150 00 Praha 5
Telefon: +420 777 632 772
E-mail: info@conseng.cz